Błogosławieństwo Młodej Pary przez rodziców

Błogosławieństwo Młodej Pary przez rodziców

Porady ślubne

Błogosławieństwo Młodej Pary przez rodziców to bardzo ważny i symboliczny moment

Zgodnie z tradycją poprzedza on moment zaślubin i zwykle odbywa się w domu rodzinnym panny i pana młodego. Błogosławieństwo pary młodej jest niezwykle wzruszające, to wtedy oficjalnie rodzice wysyłają swoje dzieci w nową, wspólną drogę życia. Moment ten ma bardzo duże znaczenie i nie powinien być pomijany. Jest to szczere życzenie pomyślności, wzajemnej miłości, szacunku i radości, a także dowodem na to, że rodzice każdej ze stron przychylnie podchodzą do związku przyszłych małżonków i akceptują ich wybór. Można powiedzieć, że nijako przyjmują wybranków swoich dzieci do rodziny.

W miejscu, w którym będzie się odbywało błogosławieństwo, na stole, przykrytym białym obrusem, powinien znajdować się krzyżyk, naczynie wypełnione wodą święconą, a także kropidło. Ceremonia zaczyna się od uklęknięcia nowożeńców przed rodzicami i poproszenie ich o błogosławieństwo. Zgodnie z tradycją pierwszą osobą, która tego dokonuje, jest matka panny młodej. Podchodzi ona kolejno do córki i jej wybranka, wykonuje znak krzyża, kropi święconą wodą i podaje krzyż do ucałowania. Następnie jest kolej matki pana młodego, a po niej ojca pana młodego. Całość kończy ojciec panny młodej. Podczas udzielania błogosławieństwa rodzice mogą wypowiedzieć dowolne słowa, które sami ułożą lub posłużyć się gotowymi formułkami. Niektórzy decydują się na zacytowanie fragmentu Ewangelii lub innego tekstu z Pisma Świętego.

Z uwagi na to, że moment błogosławieństwa pary młodej jest niezwykle uroczysty i wzruszający, najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie się do krótkiej wypowiedzi. Bardzo często, po rodzicach państwa młodych, błogosławieństwa mogą także udzielić rodzice chrzestni, a nawet zgodnie z niektórymi tradycjami, rodzeństwo panny młodej i pana młodego, a także inni domownicy. Po zakończonej ceremonii narzeczeni powinni podziękować za błogosławieństwo, a także wychowanie i wszelkie dobro, które zostało wobec nich okazane.

Błogosławieństwo Pary Młodej przez rodziców: jakich błędów nie popełniać?

Błogosławieństwo rodziców dla Młodej Pary jest bardzo ważnym momentem podczas uroczystości weselnych. Jednak często popełnia się błędy, które mogą zepsuć cały występ. Jakich błędów należy unikać?
Najczęstszym błędem popełnianym przez rodziców podczas błogosławieństwa jest przedłużanie tego momentu. Młoda para oczekuje od rodziców błogosławieństwa, a nie wykładu na temat życia. Ważne jest, żeby rodzice zachowali odpowiednią proporcję i skupili się na tym, co najważniejsze.
Kolejnym częstym błędem popełnianym podczas błogosławieństwa jest zbytnia poufałość. Rodzice powinni zachować dystans i traktować Młodą Parę z szacunkiem. Nie wolno im również zapominać, że są oni dla pary gośćmi na weselu.
Zbytnia gadatliwość również nie jest mile widziana. Rodzice powinni zachować ciszę i skupić się na błogosławieństwie. Zbytnia pobłażliwość wobec Młodej Pary może również być niewłaściwa. Rodzice powinni kierować się roztropnością i pamiętać, że ich zadaniem jest danie Młodej Parze dobrych rad.

Błogosławieństwo Pary Młodej - Ślub i wesele

Błogosławieństwo Pary Młodej – przykładowe teksty

Dzieci, żyjcie zgodnie i bądźcie dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Może Wam wszystkiego zabraknąć, byle nie wzajemnej dla siebie miłości. A ja Wam z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kochana (imię Panny Młodej), Przez wiele lat mieszkałaś z nami.
Dzisiaj staniesz u boku swego męża. Przejmiesz troski o Wasz dom, o Wasze dzieci.

Bardzo pragnę, byś była szczęśliwą żoną i matką.
Byś była wsparciem dla swego męża.

Wszechmogący Boże, najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię pobłogosław (imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego), których złączyłeś w Twojej miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze. Amen.

Kochane dzieci, budujcie swe życie na mocnym fundamencie,
na wspólnej wzajemnej miłości, wierności Bogu i jego przykazaniom.

Polecam Was Maryi – Matce Pięknej Miłości i z serca Was błogosławię na nową drogę życia.
W imię Ojca i Syna i Ducha Św.

Ukochany Boże Ojcze, stajemy przed Tobą w tej szczególnej chwili, byś ujrzał serca nas – rodziców i naszych dzieci, które dziś pragną się pobrać. Wiemy, że pragniesz dla nas pokoju i miłości, która objawia nam się dzisiaj w uczuciu, które połączyło (imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego). Pomóż im wytrwać w małżeńskiej miłości i spraw, by jedno drugiemu świadczyło o Tobie. Nam, ich rodzicom, wskaż drogę pokory i zrozumienia, byśmy byli dla nich dobrym wsparciem i przykładem. Uświęć nadchodzącą uroczystość swoją obecnością w Sakramentach i naszych sercach. Chwała Tobie, Przenajświętsza Trójco. Amen.

Ukochany Synu, od dziś Ty będziesz mężem, ojcem twej przyszłej rodziny. Buduj swe życie małżeńskie, rodzinne na mocnym fundamencie – na wspólnej, wzajemnej miłości i wierności Bogu i Jego przykazaniom. Niech błogosławi Cię Wszechmogący Bóg, który jest Miłością – Ojciec i Syn i Duch święty.

Boże, dobry Nasz Ojcze, pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości.
Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła,
pozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem,
a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty
Niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze.

Wszystko co piękne na tym świecie,
wszystko co tylko szczęście wróży,
niech się Wam razem w jedno splecie
i będzie słońcem w życia podróży.

Ukochany Synu! Gdy Chrystus Pan połączy Cię sakramentalnym węzłem z Twoją wybraną, będziecie dwoje jednym ciałem. Bądź dla swej żony dobrym mężem, dla Twych dzieci kochającym ojcem. Na tę nową drogę Twego życia błogosławię Cię: Błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego niech Ci towarzyszy w całym Twoim życiu.

Ukochana córko! Nadszedł czas, byś Ty, jak Twoja Matka, wzięła na siebie obowiązek założenia rodziny, urodzenia i wychowania nowego pokolenia. Córko! Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty napełni Cię swoją radością i błogosławi Tobie, Twemu mężowi i waszym dzieciom.

Drogie dzieci,
Na drodze życia są światła i mroki,
Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki,
Ale gdy razem się idzie we dwoje,
Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.
Więc błogosławimy was drogie dzieci,
życząc wam szczęścia, radości i wiecznej miłości.

Moja Córko! Wiele lat mieszkałaś z nami, od dziś staniesz przy boku Twego mężą, przejmiesz troskę o Wasz dom, o Wasze dzieci. Bardzo pragnę, byś była szczęśliwą żoną i matką, byś była oparciem dla Twego męża, radością dla Twych dzieci. Polecam Cię Maryi, Matce pięknej miłości i z serca błogosławię Cię na nową drogę Twego życia – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kochani, dziękując wam za cud naszych narodzin, troskę, dbałość o zdrowie, możliwość nauki wychowanie oraz przepraszając za przykrości, które wam sprawiliśmy w młodym wieku, serdecznie prosimy pobłogosławcie nasz związek i przyszłe wspólne życie

Udzielam Wam błogosławieństwa na nową drogę życia, bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju.

Błogosławimy was na nową drogę życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Panie Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław sługi Twoje, Anię i Wojtka, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, aby żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie Boże, dobry nasz Ojcze, pobłogosław te nasze Dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje niech im stale towarzyszy i pozostanie z Nimi na zawsze. Amen.

Niech łaskawy Bóg zamknie was w swojej dłoni, niechaj Duch Miłości zamieszka w waszych sercach.

Kochane dzieci, budujcie swe życie na mocnym fundamencie, na wspólnej wzajemnej miłości, wierności Bogu i jego przykazaniom. Szanujcie się wzajemnie, bądźcie dla siebie wsparciem. Błogosławimy wam z serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Córko, nigdy nie stawaj przeciw swojemu mężowi. Synu, pamiętaj, żeby szanować swoją żonę i być dla niej wsparciem. Małżeństwo to jedność. Bóg dał mężowi żonę, aby była dla niego wsparciem i pomocą. A mąż byłby nikim bez swojej żony. Kochani polecamy Was Jezusowi Chrystusowi, Panu Naszemu. Błogosławimy Wam, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma.
Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.

4 comments

Dodaj komentarz